PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1/2

Basics of Emergency Medicine 1/2

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PRM1e
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówarmakologia ogólna: grupy środków leczniczych. Losy leków w organizmie- farmakokinetyka.. Grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne; leki stosowane w resuscytacji, farmakologia układu autonomicznego; leki stosowane w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, współczesna farmakoterapia bólu, antybiotykoterapia, leki stosowane w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, modulujące czynność przewodu pokarmowego. Farmakoterapia zakażeń grzybiczych wirusowych i pasożytniczych. Farmakologia układów hormonalnych i witamin, układu immunologicznego. Leki p/ nowotworowe. Wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków. Zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich. Zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi.,ĆWICZENIA:Omawianie i szacowanie niebezpieczeństw toksykologicznych w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych; posługiwanie się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych; wystawianie recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich, przygotowanie zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza. Seminaria: Omawiane są grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne; leki stosowane w resuscytacji, farmakologia układu autonomicznego; leki stosowane w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, współczesna farmakoterapia bólu, antybiotykoterapia, leki stosowane w schorzeniach układu krążenia, układu oddechowego, modulujące czynność przewodu pokarmowego. Działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji i procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków; zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich. Zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi.,SAMOKSZTAŁCENIE:Samodzielna praca studenta
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-