ZDROWIE PUBLICZNE

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-ZPUe
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówdrowie publiczne – zadania. Kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Pojęcia dotyczące zdrowia i choroby. Istota profilaktyki i prewencji chorób. Rynek usług medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy. Międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych(ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).,SEMINARIUM:SEMINARIA: Ocena światowych trendów dotyczących ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych. Analiza i ocena funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowanie źródeł ich finansowania. Międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych (ICD-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ICF).,SAMOKSZTAŁCENIE:Samokształcenie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Sygit M., Zdrowie Publiczne, t. 1, Wolters Kluwer, 2017 2) Wojtczak A., Zdrowie Publiczne, t. 1, CeDeWu, 2017 3) Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.,, Epidemiologia z zdrowiu publicznym, t. 1, PZWL, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi-