Biochemia

2021L

Kod przedmiotu39S1P-BIOCH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańkowski Edward, Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych., t. 1, Elsevier, 2020, s. 512
Literatura uzupełniająca
Uwagi