Biofizyka

Biophysics

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-BIOFIZ
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Samokształcenie
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki, matematyki i biologii w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówFizyczne spojrzenie na struktury biologiczne, rola oddziaływań międzycząsteczkowych, atomy, cząsteczki, makrocząsteczki, układy wielomolekularne. Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach biologicznych. Błony biologiczne - budowa błon, transport przez błony, zjawiska bioelektryczne w błonach. Biofizyka zmysłów - biofizyka tkanki nerwowej, odbieranie wrażeń zmysłowych, przenoszenie potencjału czynnościowego, zmysł wzroku i słuchu. Zastosowanie wybranych zjawisk fizycznych w medycynie - promieniowanie jonizujące. Biofizyka układu krążenia - hydrodynamika przepływu krwi.,SAMOKSZTAŁCENIE:Przygotowanie zagadnień dotyczących promieniowania jonizującego w medycynie.
Cel kształcenia1. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biofizyki dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i organizmie ludzkim. 2. Rozwijanie procesu samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.
Literatura podstawowa1) F.Jaroszyk, Biofizyka , t. 1, PZWL, 2007 2) S.Miękisz, A.Hendrich, Wybrane zagadnienia z biofizyki, t. 1, Volumed, 1998
Literatura uzupełniająca1) Halliday, Resnick, Walker, wyd. PWN, Podstawy fizyki, 2006r., tom 5
Uwagibrak