Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Surgery and Surgical Nursery

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-CHIPCH
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walewska Elżbieta, Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego, wyd. PZWL, 2013 2) Kapała Wojciech, Pielęgniarstwo w chirurgii, wyd. Czelej,, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi