Dietetyka

2021L

Kod przedmiotu39S1P-DIET
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2009 2) Jarosz M. (red.), Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, IŻŻ, Warszawa, 2017 3) Wądołowska L, Bandurska-Stankiewicz E., Wybrane zagadnienia z dietetyki. Ćwiczenia., UWM, Olsztyn, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi