Farmakologia

Pharmacology

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-FARMAK
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia, patofizjologia, biochemia
Wymagania wstępneWiadomości z zakresu biochemii, fizjologii, i patofizjologii człowieka. Znajomość podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie na poziomie komórkowym, narządowym i układowym. Rozumienie patomechanizmów powstawania chorób.
Opis ćwiczeńĆwiczenia stanowią rozszerzenie tematów, które poruszane są na wykładach. Omawiane są konkretne przykłady leków, ich wskazania i działania niepożądane. Farmakologia ogólna (mechanizmy działania leków, procesy wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania). Leki stosowane podczas resuscytacji. Farmakologia autonomicznego układu nerwowego. Leki stosowane w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Współczesna farmakoterapia bólu. Leki wpływające na zakończenia czuciowe i ruchowe. Farmakologia wieku rozwojowego. Leki stosowane w schorzeniach układu krążenia. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego. Farmakologia układu oddechowego. Leki modulujące czynność przewodu pokarmowego. Chemioterapeutyki stosowane w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pierwotniakowych. Farmakologia układów hormonalnych i witamin. Farmakologia układu immunologicznego, leki przeciwnowotworowe. Bezpieczeństwo farmakoterapii.
Opis wykładówElementy farmakologii ogólnej. Losy leków w organizmie - podstawy farmakokinetyki. Leki stosowane podczas resuscytacji. Farmakologia układu autonomicznego. Leki stosowane w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Współczesna farmakoterapia bólu. Leki wpływające na zakończenia czuciowe i ruchowe. Farmakologia wieku rozwojowego. Leki stosowane w schorzeniach układu krążenia. Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego. Farmakologia układu oddechowego. Leki modulujące czynność przewodu pokarmowego. Antybiotykoterapia. Farmakoterapia zakażeń grzybiczych, wirusowych i inwazji pasożytniczych. Farmakologia układów hormonalnych i witamin. Farmakologia układu immunologicznego, leki przeciwnowotworowe. Bezpieczeństwo farmakoterapii
Cel kształceniaPodstawowym celem nauczania farmakologii jest przyswojenie przez studentów informacji dotyczących mechanizmów działania leków, efektów niepożądanych, toksycznych oraz ewentualnych interakcji mogących się pojawić w czasie politerapii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Pharmindex 2016, wyd. UMB Medica Polska, Kompendium leków, 2016r., tom 2) Dzierżanowska D, wyd. Alfa Medica Press, Antybiotykoterapia praktyczna, 2008r., tom 3) Danysz A., Buczko W., wyd. Edra Urban i Partner,, Kompendium farmakologii i farmakoterapii.,, 2016r., tom 4) Mutschler E., Mutschler , wyd. Medpharm-Polska,, Farmakologia i toksykologia. Podręcznik., 2016r., tom 5) internetowe bazy danych, tom
Uwagi