Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Geriatrics and Geriatric Nursery

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-GIPG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Seminarium
Wykład
Zajęcia praktyczne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D.(red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, PZWL, 2008 2) Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., Szwałkiewicz E, Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, PZWL, 2009 3) Gryglewska B, Grodzicki T, Geriatria w przypadkach klinicznych, Via Medica, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi