Geriatria i pielęgniarstwo geriatyczne

Geriatrics and Geriatric Nursery

2023L

Kod przedmiotu39S1P-GPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D.(red.),, Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, wyd. PZWL, 2008 2) Talarska D., Wieczorkowska-Tobis K., Szwałkiewicz E., Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, wyd. PZWL, 2009 3) Gryglewska B, Grodzicki T,, Geriatria w przypadkach klinicznych, Via Medica, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi