Historia pielęgniarstwa

2023L

Kod przedmiotu39S1P-HIPI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) : Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda , Podstawy pielęgniarstwa. , t. 1, PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi