Mikrobiologia i parazytologia

Microbiology and Parasitology

2021L

Kod przedmiotu39S1P-MIPAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy pielęgniarstwa
Wymagania wstępneznajomość zasad związanych z higieną szpitalną i profilaktyką zakażeń szpitalnych
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKlasyfikacja drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka. Podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.,ĆWICZENIA:Rozpoznawanie najczęściej spotykanych pasożytów człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych.,SAMOKSZTAŁCENIE:-
Cel kształceniazapoznanie z ogólną charakterystyką bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów szkodliwych dla człowieka; poznanie zasad postępowania wobec pacjenta z zakażeniem bakteryjnym, wirusowym, grzybiczym i zarażeniem pasożytniczym w zakresie planowania działań przeciw epidemiologicznych oraz edukacyjnych w wybranych zakażeniach i zarażeniach.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Deryło A., wyd. PWN, "Parazytologia i akaroentomologia medyczna", 2002r., tom 2) Kunicki-Goldfinger W., wyd. PWN, "Życie bakterii", 2001r., tom 3) Lonc E., wyd. Volumed Wrocław, "Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia", 2001r., tom
Uwagi-