Nursing diagnosis in practice

2023L

Kod przedmiotu39S1P-NDP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń:Diagnoza pielęgniarska jako etap procesu pielęgnowania. Kontrowersje wokół diagnozy pielęgniarskiej. Systemy klasyfikacji i taksonomia diagnoz. Diagnozy pielęgniarskie w praktyce klinicznej
Opis wykładówIUM:Diagnoza pielęgniarska jako etap procesu pielęgnowania. Kontrowersje wokół diagnozy pielęgniarskiej. Systemy klasyfikacji i taksonomia diagnoz. Diagnozy pielęgniarskie w praktyce klinicznej.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Carpenito L. J., Nursing Diagnosis. Application to clinical practice, , Lippincott Company, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi