Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Neurology and Neurological Nursery

2023L

Kod przedmiotu39S1P-NEURIPNEURO
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jaracz K., Kozubski W., Pielęgniarstwo neurologiczne.Podręcznik dla studiów medycznych., Wyd. PZWL, 2019 2) Prusiński A., Neurologia praktyczna, Wyd. PZWL, 2020 3) Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 2011 4) Jaracz K.,Domitrz I., Pielęgniarstwo neurologiczne, PZWL, 2019 5) Jabłońska R.,Ślusarz R.:, Wybrane problemy pielęgnacyjne pacjentów w schorzeniach układu nerwowego, Wyd. Continuo, Wrocław, 2012 6) Kozubski W., Neurologia .kompendium., PZWL, 2019 7) FronteraJ. , Stany zagrożenia życia w neurologii, PZWL, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi