Organizacja pracy pielęgniarskiej

2021L

Kod przedmiotu39S1P-OPP
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) . Ksykiewicz-Dorota A. (red.), odstawy organizacji opieki pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Czelej Lublin, 2004 2) Zahradniczek K., Wprowadzenie do pielęgniarstwa, PZWL, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi