Opieka paliatywna

Palliative Care

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-OPPAL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Samokształcenie
Zajęcia praktyczne
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz, , Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicjalizacyjnej, PZWL, Warszawa,, 2008 2) Krystyna de Walden-Gałuszko,, Podstawy opieki paliatywnej, PZWL, Warszawa, , 2007 3) Arkadiusz Jeziorski, Onkologia, podręcznik dla pielęgniarek, PZWL, Warszawa., 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi