Opieka paliatywna

Palliative Care

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-OPPAL2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) de Walden-Gałuszko K., Kaptacz A, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, PWZL Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi