Patologia

Pathology

2021L

Kod przedmiotu39S1P-PATOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia prawidłowa, biochemia, fizjologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii prawidłowej, biochemii, fizjologii
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do patologii. Zmiany adaptacyjne. Śmierć komórki. Zapalenia. 2. Zaburzenia w krążeniu. Nowotwory. 3. Patologia serca, naczyń i układu oddechowego. Patologia wieku dziecięcego. 4. Patologia układu płciowego żeńskiego i moczowego. Układ pokarmowy. 5. Patologia skóry, układu dokrewnego i OUN.,SEMINARIUM:1-5. Nowotwory: epidemiologia, karcynogeneza, zmiany i stany przednowotworowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych. Nowotwory nabłonkowe i nienabłonkowe. Objawy choroby nowotworowej, diagnostyka. Nowotwory piersi, szyjki macicy, płuca, jelita grubego, prostaty, czerniak i rak skóry.,ĆWICZENIA:1.Wprowadzenie do patologii, uszkodzenie i śmierć komórki (czynniki uszkadzające, mechanizmy uszkodzenia komórek, typy reakcji komórek na uszkodzenia, uszkodzenia odwracalne i nieodwracalne). 2. Procesy adaptacyjne i zwyrodnieniowe. 3. Zapalenia. Gojenie tkanek. 4. Zaburzenia krążenia 5. Patologia środowiska i stanu odżywienia.,SAMOKSZTAŁCENIE:.
Cel kształceniaCEL KSZTAŁCENIA: Wyjaśnienie podstaw patofizjologii ogólnej i etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich patomechanizmy; ułatwienie holistycznego pojmowania zjawisk patologicznych, występujących w medycynie, poprzez zintegrowanie wiedzy z zakresu patofizjologii z wiadomościami nabytymi w czasie realizacji dyscyplin podstawowych i w zakresie zajęć klinicznych, a tym samym przygotowanie studenta do poznania i zrozumienia zjawisk czynnościowych, składających się na proces chorobowy oraz mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych, wynikających z choroby. Patologia ogólna i patologia szczegółowa: Poznanie i zrozumienie materialnych podstaw chorób leczonych na oddziałach szpitalnych i w klinikach. Poznanie patologii w zakresie układów i narządów oraz odpowiadających im obrazów mikroskopowych, umiejętność interpretacji wybranych obrazów mikroskopowych. Metody nauczania: podające (wykład, prelekcja, opis, wyjaśnienia) problemowe (seminarium) praktyczne.
Literatura podstawowa1) Domagała W, Chosia M, Urasińska E, Podstawy Patologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014
Literatura uzupełniająca1) Kumar V, Abbas AK, Aster J , wyd. red. wyd. pol. Włodzimierz T. Olszewski, wyd. X, Elsevier Urban & Partner, Patologia Robbinsa, 2019r., tom
Uwagi