Pedagogika

Pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PEDAG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńCENIE:ĆWICZENIA:Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych w grupach odbiorców usług pielęgniarskich. Opracowanie programów edukacyjnych w zakresie działań prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców.,
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania). Problematyka procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej. Metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.,SEMINARIUM:ĆWICZENIA:Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych w grupach odbiorców usług pielęgniarskich. Opracowanie programów edukacyjnych w zakresie działań prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ciechaniewicz W. (red.), Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych, PZWL, 2008 2) Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, 2019 3) Sawczuk W., Po co etyka pedagogom, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007 4) Ciechaniewicz W., Chruściel. P., Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania, PZWL, 2018 5) Ciechomski M., Wychowanie do empatii. Koncepcje teoretyczne, metody i programy wspierania empatii u dzieci w wieku szkolnym, Impuls, 2020 6) Gardian-Miałkowska R., Weremczuk E., Przybysz-Zaremba M. (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej. Wybrane obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 7) Juszczyk S., Kultura w edukacji. Implikacje społeczne, aksjologiczne i poznawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020 8) Tchorzewski M. de, Wstęp do teorii wychowania , Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi