Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatry and Psychiatric Nursery

2023L

Kod przedmiotu39S1P-PIPP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bilikiewicz Adam, , Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. , PZWL, 2009 2) Górna K, Jaracz K.,Rybakowski J.;, Pielęgniarstwo psychiatryczne, PZWL, 2020 3) Wilczek-Rużyczka E., Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego, PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi