Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatry and Psychiatric Nursery

2023L

Kod przedmiotu39S1P-PIPP2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. Wilczek- Różyczka Ewa, Podstwy pielegniarstwa psychiatrycznego, CZELEJ, 2007 2) K. Górna, K. Jaracz, J` J. Rybakowski, Pielęgniarstwo psychiatryczne Podręcznik dla studiów medycznych, PZWL, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi