Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Paediatrics with Paediatric Nursery

2022L

Kod przedmiotu39S1P-PIPPED
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Krawczyński M., "Propedeutyka pediatrii", PZWL, 2009 2) Luxner K. L., Pielęgniarstwo Pediatryczne, Wyd. MED. Urban & Partner, 2005 3) Radzikowski A., Banaszkiewicz A.,, Pediatria – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Medipage, 2008r 4) Szajner – Milart I., Papierkowski A,, Choroby wieku rozwojowego, PWZL, 2000r. 5) Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K.,, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia, Help-med, , 2014 6) Pawlaczyk B, Pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, 2018 7) Muscari Mary E,pZWL, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, PZWL, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi