Prawo medyczne 2/2

2023L

Kod przedmiotu39S1P-PMED2
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karkowska D, Prawo medyczne dla pielęgniarek", , Wolters Kluwer, 2013 2) Nesterowicz M, Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK, 2013 3) Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarz i glosy do orzeczeń sądowych, LexisNexis, 2012 4) Karkowska D, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Wolters Kluwer, 2013 5) Karkowska D, Zawody medyczne, Wolters Kluwer, 2012 6) NRPiP, Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP, NRPiP, 2003 7) Sejm RP, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Sejm RP, 2008 8) Sejm RP, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Sejm RP, 2011 9) Sejm RP, Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, Sejm RP, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi