Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-POD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Muszalik M.,Kędziora-Kornatowska K., Skolmowska E, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej., Wydawnictwo PZWL,, 2010 2) Czajka D., Czekała B., Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej, Wydawnictwo Borgis, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi