Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

2023L

Kod przedmiotu39S1P-POD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Muszalik M.,Kędziora-Kornatowska K., Skolmowska E, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej., PZWL, 2010 2) Czajka D., Czekała B, Standardy domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowe, Borgis, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi