Podstawy rehabilitacji

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-PODH
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) [red.]Elżbieta Rutkowska, Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. , PZWL, 2019 2) Donata Kurpas, Krzysztof Kassolik, Rehabilitacja w pielęgniarstwie, , Continuo, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi