Podstawy pielęgniarstwa 1/2

Fundamentals of Nursing Care 1/2

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PODPI
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWYKŁADY:Uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa.Pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia.Funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki.Rola pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej; proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady).Primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej.Klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich.Istota opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman). ,SEMINARIUM:1.Naukowe organizacje i czasopisma pielęgniarskie.2.Zasłużone pielęgniarki polskie.3. Primary nursing (istota, odrębności)wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskie.4. Proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich 5.Istota opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista Roy, Betty Neuman).,ĆWICZENIA:Zwykłe i higieniczne mycie rąk, bandażowanie głowy, kończyny górnej i dolnej za pomocą opaski i chusty trójkątnej, bandażowanie klatki piersiowej, barków i brzucha bioder, pośladków za pomocą opaski i chusty trójkątnej, ocena tętna, ciśnienia tętniczego krwi i oddechu, pulsoksymetria, kapnometria. Badanie ostrości wzroku i słuchu, widzenia barwnego. Pomiar temperatury. Karta gorączkowa- ocena i zapis temperatury, tętna, ciśnienia tętniczego krwi, stolca, wzrostu i masy ciała (BMI). Skala oceny świadomości Glasgow. Przygotowanie łóżka dla chorego. Rodzaje łóżek (ich budowa i możliwości). Słanie łóżka pustego przez jedną i dwie pielęgniarki/rzy. Słanie łóżka z chorym częściowo niesprawnym fizycznie i obłożnie chorym. Zmiana bielizny pościelowej i osobistej u pacjenta częściowo niesprawnego i obłożnie chorego w sytuacji wybiórczego i całkowitego jej zabrudzenia. Zasady ergonomii pracy przy łóżku pacjenta. Toaleta całego ciała chorego leżącego. Toaleta jamy ustnej. Kąpiel chorego w wannie i pod prysznicem. Zabiegi zapewniające utrzymanie czystości głowy. Likwidacja wszawicy. Zabiegi przeciwzapalne. Technika stawiania baniek. Technika wykonywania zabiegów rektalnych u dorosłych (lewatywa, wlewka przeczyszczająca, kroplowy wlew doodbytniczy zwolniony i przyspieszony, sucha rurka). Podawanie leków doodbytniczo; wlewka lecznicza. Zgłębnikowanie żołądka w celu diagnostycznym i leczniczym. Zgłębnikowanie dwunastnicy w celu diagnostycznym. Płukanie żołądka. Technika karmienia chorych przez zgłębnik (karmienie metoda porcji przy użyciu strzykawki i stosując wlew grawitacyjny zestawem Flocare. Zasady obliczania dawek leków podawanych różnymi drogami. Umiejętności przygotowujące do wstrzyknięć. Zasady podawania leków drogą dotkankową. Przechowywanie leków zgodnie z obowiązującymi standardami. Postacie leków, niezgodności w mieszaninach roztworów do wstrzyknięć, interakcje lekowe, reakcje uczuleniowe na dodane leki (wstrząs anafilaktyczny).,SAMOKSZTAŁCENIE:Proces pielęgnowania jako metoda pracy. Klasyfikacja diagnoz pielęgniarskich według NANDA czy ICNP?,ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 1.Zastosowanie skal pomiarowych do oceny stanu pacjenta: skala Norton – ocena ryzyka zagrożenia odleżyną /skala Torrance’a – ocena stopnia odleżyn / skala Barthel, -ocena stopnia samodzielności /skala Glasgow (GSC)- ocena stanu świadomości /skala (VAS) wzrokowo-analogowa do oceny bólu przewlekłego u pacjentów lub NRS /kategoryzacja opieki pielęgniarskiej .Analiza dokumentacji medycznej pacjenta.2.Komunikowanie z pacjentem i personelem. Wywiad pielęgniarski . Gromadzenie informacji, formułowanie diagnozy pielęgniarskiej, ustalanie celu i planu opieki, wdrażanie interwencji pielęgniarskich . Dokonywanie ewaluacji opieki na podstawie skonstruowanego arkusza do zbierania danych o pacjencie.3 . Realizacja procesu pielęgnowania na podstawie wybranego pacjenta hospitalizowanego w oddziale ( studium przypadku).Współpraca w zespole jedno i wielozadaniowym. 4. Specyfika pracy pielęgniarki z pacjentem unieruchomionym. Ocena stanu pacjenta. Profilaktyka p/odleżynowa. Rozwiązywanie prostych problemów opiekuńczych pacjenta – dobór metod i środków. Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej.5.Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych: pomiar glukozy przy pomocy glukometru , pobieranie krwi , moczu, kału. Wykonywanie wymazu z nosa , ucha, gardła, Pobieranie plwociny na badanie bakteriologiczne. Podawanie leków do oka ,ucha, nosa. Podawanie leków drogą doustną, wziewną, moczowo-płciową.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zarzycka D., Ślusarska B.(red.), , Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. , t. 1, PZWL, 2017 2) Zarzycka D., Ślusarska B., Majda A, Podstawy pielęgniarstwa. Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej., t. 2, PZWL, 2017 3) Ciechaniewicz W. red.), Pielęgniarstwo – Ćwiczenia, t. 1, PZWL, 2014 4) Ciechaniewicz W. red.), Pielęgniarstwo – Ćwiczenia, t. 2, PZWL, 2014 5) Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek , Podstawy pielęgniarstwa., Czelej, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi