Podstawowa opieka zdrowotna 1/3

Basis Medical Care 1/3

2021L

Kod przedmiotu39S1P-POZ13
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kilańska D., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1, , Makmed , 2010 2) Latkowski B,Lukas W, , Medycyna rodzinna , PZWL, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi