Podstawowa opieka zdrowotna 2/2

Basis Medical Care 2/2

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-POZ22
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Seminarium: Problemy zdrowotne uczniów w środowisku nauczania i wychowania. Ocena czynników ryzyka otyłości, wad postawy, wad wzroku, próchnicy zębów oraz urazów i wypadków u dzieci. Przygotowanie zaleceń profilaktycznych- praca w grupach. Edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania. Zajęcia praktyczne: Gabinet profilaktyczny w środowisku nauczania i wychowania- organizacja i wyposażenie gabinetu, identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, realizacja programu przesiewowego, edukacji zdrowotnej, dokumentacja i sprawozdawczość.,
Opis wykładówWykład: Założenia profilaktyki nad dziećmi w POZ. Badania profilaktyczne, porady szczepienne, edukacja zdrowotna. Szczepienia ochronne ze szczególnym uwzględnieniem szczepień przeciw grypie, WZW i tężcowi. Źródła wiedzy rodziców nt szczepień ochronnych. Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą szkolną w środowisku nauczania i wychowania. ,SEMINARIUM:ĆWICZENIA:Seminarium: Problemy zdrowotne uczniów w środowisku nauczania i wychowania. Ocena czynników ryzyka otyłości, wad postawy, wad wzroku, próchnicy zębów oraz urazów i wypadków u dzieci. Przygotowanie zaleceń profilaktycznych- praca w grupach. Edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania. Zajęcia praktyczne: Gabinet profilaktyczny w środowisku nauczania i wychowania- organizacja i wyposażenie gabinetu, identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, realizacja programu przesiewowego, edukacji zdrowotnej, dokumentacja i sprawozdawczość.,SAMOKSZTAŁCENIE:ĆWICZENIA:Seminarium: Problemy zdrowotne uczniów w środowisku nauczania i wychowania. Ocena czynników ryzyka otyłości, wad postawy, wad wzroku, próchnicy zębów oraz urazów i wypadków u dzieci. Przygotowanie zaleceń profilaktycznych- praca w grupach. Edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania. Zajęcia praktyczne: Gabinet profilaktyczny w środowisku nauczania i wychowania- organizacja i wyposażenie gabinetu, identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi, realizacja programu przesiewowego, edukacji zdrowotnej, dokumentacja i sprawozdawczość.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kilańska D., Pielęgniarstwo w Podstawowej opiece zdrowotnej, t. 2, Makmed, 2010 2) Kaczmarski M, Piskorz-Ogórek K (red), Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Help-Med, 2014 3) Wysocki J. Czajka H., Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach, Help Med, 2017 4) Oblacińska A., Ostręga W., Standardy i metodyka pracy Pielęgniarki i higienistki szkolnej, IMiDz, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi