Podstawowa opieka zdrowotna 2/3

Basis Medical Care 2/3

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-POZ23
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K.,, Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, Help Med, 2014 2) Wysocki J., Czajka H.,, Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach, Help Med, 2012 3) Kilańska D, Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej,, t. I, Makmed,, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi