Podstawowa opieka zdrowotna 3/3

Basis Medical Care 3/3

2022L

Kod przedmiotu39S1P-POZ33
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Kilańska , Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, t. 1, Makmed, 2010 2) Latkowski B,Lukas W, Medycyna rodzinna, PZWL, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi