Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (cz. teoretyczna i cz. praktyczna)

2023L

Kod przedmiotu39S1P-PPDE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lenartowicz A, Kózka M.,, Badania naukowe w pielęgniarstwie , Wyd. PZWL, 2011, 2011 2) Jemielniak D., Badania jakościowe. Podejście i teoria, t. 1, Wyd.PWN, 2012, 2012 3) Lesińska-Sawicka M.,, Metoda case study w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia, Wyd.Med. Borgis, 2009 4) Rada Wydziału NoZ UWM w Olsztynie, Obowiązujące wytyczne egzaminu dyplomowego i pisania pracy dyplomowej na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia, Wyd. UWM, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi