Prawo medyczne 1/2

2023Z

Kod przedmiotu39S1P-PRAM1
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Karkowska D, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, 2013 2) Nesterowicz M, Prawo medyczne, Dom Organizatora TNOiK, 2013 3) NRPiP, Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP, NRPiP, 2003 4) Sejm RP, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, Sejm RP, 2008 5) Sejm RP, Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Sejm RP, 2011 6) Sejm RP, Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, Sejm RP, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi