Podstawy Ratownictwa Medycznego 1/2

Basics of Emergency Medicine 1/2

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PRMI
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia
Wymagania wstępneposiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrganizacja systemu PRM, patofizjologia nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych u dorosłych, AED. Modyfikacje podstawowych czynności resuscytacyjnych Uwarunkowania prawne ratowania zdrowia i życia, resuscytacja krążeniowo - oddechowa, automatyczna defibrylacja elektryczna/AED w różnych grupach wiekowych. Badanie pacjenta ABCD. Badanie fizykalne pacjenta w stanie zagrożenia życia; zabezpieczenie ,wywiad SAMPLE. Przyjęcie na siebie roli osoby kierującej akcją ratowniczą; umiejętność współpracy w zespole. pacjent wstrząsowy, urazy mechaniczne i obrażenia, inne stany nagłe w ratownictwie. Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych i zachorowaniach (urazy, zranienia, krwotoki, oparzenie, odmrożenie, złamania, zwichnięcia, skręcenia).,ĆWICZENIA:Algorytm podstawowych czynności resuscytacyjnych u dorosłych, AED-BLS. Modyfikacje podstawowych czynności resuscytacyjnych. Pierwsza pomoc w stanach nie będących zatrzymaniem krążenia. Pierwsza pomoc w zadławieniach,SAMOKSZTAŁCENIE:Lektura wytycznych ERC 2021
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy, przyjęcia na siebie roli osoby kierującej akcją ratunkową oraz zdobycie umiejętności współpracy w zespole ratunkowym
Literatura podstawowa1) J. Jakubaszko, ABC Resuscytacji, Górnicki, 2016 2) Polska Rada Resuscytacji, Wytyczne RKO, PRC, 2015 3) R. Podlewski, Stany zagrożenia życia i zdrowia, PZWL, 2019 4) Przemysław Paciorek, Amelia Patrzała, Medyczne czynności ratunkowe, PZWL, 2020
Literatura uzupełniająca1) Maria Kózka, Marek Maślanka, Barbara Rumian, wyd. PZWL, Pielęgniarstwo ratunkowe, 2019r., tom 2) Mariusz Chomoncik, Jacek Nitecki, wyd. PZWL, Złote minuty w obrażeniach ciała, 2017r., tom 3) M. Goniewicz, wyd. PZWL, Pierwsza Pomoc, 2011r., tom
Uwagi