Podstawy Ratownictwa Medycznego 2/2

Basics of Emergency Medicine 2/2

2023L

Kod przedmiotu39S1P-PRMII
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jakubaszko, 1) J.Jakubaszko, ABC resuscytacji , Wydawnictwo Medyczne Górnicki, 2016r., , Wydawnictwo medyczne Górnicki, 2016 2) Polska Rada Resuscytacji, 2) Polska Rada Resuscytacji,, Wytyczne ERC 2015, Polska Rada Resuscytacji,, 2015 , Wytyczne ERC, 2015 3) W.Gaszyński, 3) W. Gaszyński, Intensywna terapia i medycyna ratunkowa, PZWL, 2015 , PZWL, 2015 4) Maria Kózka, Marek Maślanka, Barbara Rumian, 4) Maria Kózka, Marek Maślanka, Barbara Rumian, Pielęgniarstwo ratunkowe , PZWL, 2019, PZWL, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi