Promocja zdrowia

Health Promotion

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PROMOZDR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Zajęcia praktyczne
Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz A,, Promocja zdrowia., t. t.I/II, wyd. Czelej, 2008 2) Karski J. , Promocja zdrowia. Praktyka i teoria , wyd. Warszawa, 2003 3) PZH, SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI, wyd. PZH, 2012 4) Komisja Europejska, ZIELONA KSIĘGA w sprawie roli społeczeństwa obywatelskiego w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej, wyd. Bruksela, 2006 5) Wojnarowska B, Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole., wyd. PWN Warszawa, 2006 6) WHO, GLOBAL HEALTH RISKS, WHO, -, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi