Psychologia

Psychology

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-PSYCH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka , WSiP, 1999 2) P.Salmon, Psychologia w medycynie, GWP, 2002 3) A. Jakubowska-Winiecka, Psychologia w praktyce medycznej, PZWL, 2007 4) L.Marcinowicz, S. Chlabicz, Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną, PZWL, 2014 5) P.R. Myerscough, M.Ford, Jak rozmawiać z pacjentem , GWP, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi