Radiologia

2021L

Kod przedmiotu39S1P-RADIOL
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do radiologii, rodzaje aparatów do diagnostyki radiologicznej, przygotowanie pacjenta do badań radiologicznych. 2. Fizyczne podstawy badań obrazowych w radiologii, radiobiologia, zasady ochrony radiologicznej, środki kontrastowe stosowane w radiologii. 3. Diagnostyka radiologiczna ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz struktur głowy i szyi. 4. Diagnostyka obrazowa płuc i pozostałych narządów klatki piersiowej. 5. Diagnostyka obrazowa narządów jamy brzusznej i miednicy. 6. Diagnostyka obrazowa w stanach nagłych. 7. Diagnostyka obrazowa chorób piersi. ,SAMOKSZTAŁCENIE:samodzielna praca studenta, przygotowanie prezentacji
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bohdan Daniel, Bogdan Pruszyński, ., Radiologia - diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR, wyd. Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2014 2) Bogdan Pruszyński, Wskazania do badań obrazowych",, wyd. Wydawnictwo lekarskie PZWL,, 2011 3) Bogdan Pruszyński, Daniel Bohdan, Anatomia radiologiczna, Lekarskie PZWL Sp. Wydawnictwo, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi