System informacji w ochronie zdrowia

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-SIwOZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Samokształcenie
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGeneza systemów informacyjnych w ujęciu kraju oraz UE.Definicje związane z informatyką medyczną oraz magazynowaniem o obróbką danych medycznych.Omówienie Systemów informatycznych wchodzących w skład SIM.Omówienie- Systemu Informacji Medycznej (SIM);- dziedzinowych systemów teleinformatycznych;-rejestrów medycznych.Informatyczne wspomaganie procesu kontraktowania umów z NFZ.Założenia RODO oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.,SAMOKSZTAŁCENIE:ĆWICZENIA:brak
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Romaszewski A., Trąbka W., System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków, 2011 2) Trąbka W., Kozierkiewicz A., Romaszewski A., Szpitalne Systemy Informatyczne, Vesalius, 1999 3) Romaszewski A., Trąbka W, Aspekty prawne przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych, , Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Kraków, 2014 4) Romaszewski A., Trąbka W., Procedury przetwarzania danych medycznych w aspekcie wykorzystania chmury obliczeniowej, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014 5) Romaszewski A., Trąbka W. ,, Wymagania i standardy związane z przetwarzaniem danych medycznych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2014 6) Romaszewski A., Trąbka W. ,, Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych i systemach informacyjnych opieki zdrowotnej – wpływ nowych, krajowych i unijnych, regulacji prawnych,, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015 7) Romaszewski A., Trąbka W. ,, Identyfikacja i uwierzytelnienie w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej po wprowadzeniu rozporządzenia Midas, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2016 8) D. Kilańska, H. Grabowska, A. Gaworska-Krzemińska, E-zdrowie : Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie., PZWL, 2018 9) Lipowicz I., Świerczyński M., Szpor G.,, Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka., Wolters Kluwers, 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiStudent w ramach samokształcenia ma za zadanie wzięcie aktywnego udziału w procesie e-usług w ochronie zdrowia poprzez założenie konta w profilu zaufanym oraz ocenę dostępności elektronicznych usług. Kierownik przedmiotu mgr Przemysław Kalisz specjalista w zakresie systemów informatycznych ochrony zdrowia/umowa zlecenie;Koordynator przedmiotu dr n med. Olga Bielan