Socjologia

Sociology

2021Z

Kod przedmiotu39S1P-SOCJOL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Samokształcenie
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Taranowicz I., Majchrowska A., Kawczyńska-Butrym Z., Elementy socjologii dla pielęgniarek, Wyd. Czelej. Lublin , 2000 2) Ostrowska A. , Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy, IFiS PAN, 2009 3) Szacka B. , Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa. Warszawa , 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi