Wychowanie fizyczne I

\

2021L

Kod przedmiotu39S1P-WYCHF
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWychowanie fizyczne - III etap edukacyjny
Wymagania wstępneSprawność fizyczna na poziomie podstawowym. Grupa dyspanseryjna A, B, C, D.
Opis ćwiczeńDoskonalenie umiejętności ruchowych, techniki i taktyki sportów drużynowych, sportów indywidualnych oraz zabaw ruchowych. Autorskie programy zajęć z elementami wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, aktywności prozdrowotnej. Pomiar sprawności fizycznej: testy sprawnościowe.
Opis wykładów-
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturą oraz piśmiennictwem z zakresu kultury fizycznej. Uzyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami gier i zabaw zespołowych oraz sportów indywidualnych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Polskie Związki Sportowe, wyd. Różne wydawnictwa, Oficjalne przepisy wybranych dyscyplin sportowych, 2019r., tom
Uwagi