Wychowanie fizyczne II

2022Z

Kod przedmiotu39S1P-WYCHFII
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Podręczniki metodyczne z wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi