Ergonomia

Ergonomics

2022Z

Kod przedmiotu6200SX-MK-ERGON
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA, Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym., TADEUSZ JULISZEWSKI, MACIEJ ZŁOWODZKI, HALSZKA OGIŃSKA, ANNA TACZALSKA, 2015, s. 1-239 2) IGNAC-NOWICKA J., Ergonomia i higiena przemysłowa. Wykłady., Politechnika Śląska, 2017, s. 1-130
Literatura uzupełniająca1) Wyderka I., Niedzielska T., wyd. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Pielęgniarstwo Polskie. Kwartalnik. Ergonomia w pracy pielęgniarki., 2016r., tom 2(60), 165-169s.
Uwagi