Antropologia kulturowa

Cultural anthropology

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-ANTROKUL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ewa Nowicka, 1) Nowicka E., 2009r., "Świat człowieka – świat kultury", wyd. Warszawa: PWN, 2) Krawczyk E.,, 2003r., "Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje", wyd. Lublin, 3) Barnard, A.,, 2000r., "Antropologia. Zarys teorii i historii", wyd. Warszawa: PWN, 4) Burszta W. J.,1998r., "Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje", wyd. Poznań: Zysk i S-ka., PWN Warszawa, 2009 2) Edward Krawczyk, Antropologia kulturowa, UMCS Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi