Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego

The Dynamics of Change in Contemporary Polish Society

2019L

Kod przedmiotu1940S1-DZWSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystemy, struktury, procesy społeczne
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówPrzemiany demograficzne społeczeństwa polskiego. Zróżnicowanie narodowo-etniczne społeczeństwa polskiego. Przemiany życia rodzinnego. Przemiany w sferze edukacji. Przemiany w sferze zdrowia. Przemiany struktury społecznej. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Przemiany religijności. Przemiany obyczajowości.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie polskim. Zaznajomienie studentów z podłożem współczesnych zjawisk społecznych i próba przewidywania przyszłych zjawisk.
Literatura podstawowa1) red. A. Giza, M. Sikorska,, Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, 2012 2) red. M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, 2007 3) M. Gdula, K. Dębska, K. Trepko, Dobra zmiana w miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Krytyka Polityczna, 2017
Literatura uzupełniająca1) J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, 2015 2) A. Leder, Prześniona rewolucja, Krytyka Polityczna, 2014 3) J. Wasilewski, Współczesne społeczeństwo polskie, Scholar, 2006
Uwagi