Filozofia 1

2019Z

Kod przedmiotu1940S1-FILOZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWykład I. Wyjaśnienia 1. Jaki jest program i cele zajęć? 2. Czym jest filozofia? Wykład II. Filozofia starożytna: Sokrates Wykład III. Filozofia starożytna: Platon Wykład IV. Filozofia starożytna: Arystoteles Wykład V. Filozofia starożytna: atomiści 1. Demokryt z Abdery – biogram, koncepcja Bytu, koncepcja poznania, koncepcja etyki 2. Epikur z Samos– biogram, koncepcja Bytu, koncepcja poznania, koncepcja etyki Wykład VI. Filozofia starożytna: cynicy i cyrenaicy 1. Sprawdzian z tekstu źródłowego (Epikur z Samos, Główne myśli, w: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 1984) 2. Cyrenaicy 3. Cynicy Wykład VII. Filozofia starożytna: stoicy Wykład VIII. Filozofia starożytna: sceptycy WykładI X. Filozofia starożytna: Aureliusz Augustyn Wykład X. Filozofia średniowieczna: Tomasz Akwinu Wykład XI. Filozofia nowożytna: Sprawdzian z filozofii starożytnej i średniowiecznej. Wykład XII . Różne rozumienia godności człowieka i wolności ludzkiej. Wykład XIII. Filozofia nowożytna: Niccolo Machiavelli i utopie 1. Niccolo Machiavelli 2. Utopie renesansowe i późniejsze rozumienia terminu Wykład XIV. Filozofia nowożytna: Thomas Hobbes Wykład XV. Filozofia nowożytna: Jean Jacques Rousseau
Cel kształceniaWprowadzenie studenta w historię filozofii. Zaznajomienie z zasadniczymi zagadnieniami i stanowiskami filozoficznymi, które pojawiły się w starożytności, średniowieczu i wczesnej nowożytności. Zapoznanie z podstawowym słownictwem filozoficznym. Ukazanie otwartego charakteru odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym, wielości dróg poszukiwania prawdy, konfrontowanych w sporze (dyskusji). Pokazanie myśli, które mogą pomóc studentowi w poznaniu siebie i świata. Rozwinięcie kreatywnego i wolnego myślenia, wyobraźni. Rozwój umiejętności werbalnych i publicznych prezentacji oraz komunikacji społecznej.
Literatura podstawowa1) Galarowicz J., 1) Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992, 2) Nagel Th., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, wiele wydań, 3) Ferry L., Jak żyć?, Warszawa 2011, 4) Środa M., Etyka dla myślących, Warszawa 2010, 5) Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Warszawa 1986, 6) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-2, wiele wydań, 7) Wendland Z., Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów, wiele wydań, 8) Bartnik C.S., Historia filozofii, Lublin 2001, 9) Fuller B.A.G., Historia filozofii, t. I-II, Warszawa 1963, 10) Bocheński J.M., Zarys historii filozofii, wiele wydań., WN PAT, 1992 2) Nagel Th., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Aletheia, wiele 3) Ferry L, Jak żyć?, Czarna Owca, 2011 4) Środa M., Etyka dla myślących, Czarna Owca, 2011 5) Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, Antyk, 1986 6) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-II, PWN, wiele 7) Wendland Z., Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wiele
Literatura uzupełniająca1) Onfray M., Antypodręcznik filozofii, lekcje sokratejskie i alternatywne, 2009r., tom 2) Droit R.-P., 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczenie rzeczywistości, 2005r., tom 3) Jadacki J.J., Jak studiować filozofię?, tom 4) Krokiewicz A., Zarys filozofii greckiej, tom 5) Legowicz J., Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, tom 6) Anzerbacher A., Wprowadzenie fo filozofii, tom 7) Dupré B., 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, 2008r., tom 8) Reale G., Platon i Arystoteles, tom 9) Reale G., Systemy epoki hellenistycznej, tom 10) Reale G., Szkoły epoki Cesarstwa, tom 11) Reale G., Od początków do Sokratesa, tom 12) Droit R.-P., 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, 2004r., tom
UwagiPowodzenia!