Filozofia 2

2019L

Kod przedmiotu1940S1-FILOZII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówWykład XVI. Filozofia nowożytna: Rene Descartes Wykład XVII. Filozofia nowożytna: John Locke Wykład XVIII. Filozofia nowożytna: George Berkeley i David Hume 1. George Berkeley 2. David Hume Wykład XIX. Filozofia nowożytna: Jean Jacques Rousseau Wykład XX. Filozofia nowożytna: Immanuel Kant Wykład XXI. Filozofia nowożytna: Mary Wollstonecraft i feminizm Wykład XXII. Filozofia nowożytna: Søren Kierkegaard Wykład XXIII. Filozofia nowożytna: utylitaryzm 1. David Hume 2. Jeremy Bentham 3. John Stuart Mill. Wykład XXIV. Filozofia nowożytna: Artur Schopenhauer. Wykład XXV. Filozofia współczesna: Fridrich Nietzsche. Wykład XXVI. Filozofia współczesna:: Sigmund Freud. Wykład XXVII. Filozofia współczesna: pozytywizm. Wykład XXVIII. Filozofia współczesna: Martin Heidegger. Wykład XXIX. Filozofia współczesna: egzystencjalizm. Wykład XXX. Filozofia współczesna: dialogika.
Cel kształceniaWprowadzenie studenta w historię filozofii. Zaznajomienie z zasadniczymi zagadnieniami i stanowiskami filozoficznymi, które pojawiły się w nowożytności (do czasów współczesnych). Zapoznanie z podstawowym słownictwem filozoficznym. Ukazanie otwartego charakteru odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym, wielości dróg poszukiwania prawdy, konfrontowanych w sporze (w dyskusji). Pokazanie myśli, które mogą pomóc studentowi w interpretowaniu problemów społecznych, poznaniu siebie i świata. Rozwinięcie kreatywnego i wolnego myślenia, wyobraźni. Rozwój umiejętności werbalnych i publicznych prezentacji oraz komunikacji społecznej.
Literatura podstawowa1) Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, WAM, 1992 2) Nagel Th., Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Aletheia, wiele 3) Środa M., Etyka dla myślących, PWN, 2010 4) Bocheński J.M., Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, wiele, wiele 5) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-II, PWN, wiele 6) Wendland Z., Historia filozofii: od szkoły jońskiej do końca XX wieku. Podręcznik akademicki dla niefilozofów, wiele, wiele 7) Bartnik C.S., Historia filozofii, Wydaw. KUL, 2001 8) Fuller B.A.G., Historia filozofii, t. I-II, PWN, wiele 9) Bocheński J.M., Zarys historii filozofii, wiele, wiele 10) Żelazny M., Kant dla początkujących, Wydaw. UMK, 2008 11) Żelazny M., Hegel dla początkujących, Wydaw. UMK, 2009
Literatura uzupełniająca1) Droit R.-P., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, 2004r., tom 2) Dupré B., wyd. WN PWN, 50 teorii filozofii, które powinieneś znać, 2009r., tom 3) Suchodolski B., wyd. PWN, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka, 1967r., tom 4) Onfray M., wyd. Czarna Owca, Antypodręcznik filozofii, lekcje sokratejskie i alternatywne, 2009r., tom 5) Anzerbacher A., wyd. WAM, Wprowadzenie do filozofii, wieler., tom 6) Droit R.-P., wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne , 51 zabaw (z) rzeczami. Doświadczenie rzeczywistości, 2005r., tom
UwagiPowodzenia!