Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej 2

2020Z

Kod przedmiotu1940S1-HMSIMSPII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza tekstów źródłowych myślicieli takich jak: G. Simmel, Z. Freud, N. Elias, przedstawiciele Szkoły Chicagowskiej i Szkoły Frankfurckiej, T. Parsons,
Opis wykładówOmówienie głównych kierunków myśli społecznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku, m.in. niemieckiej socjologii humanistycznej (G. Simmel), freudyzmu, funkcjonalizmu,pragmatyzmu i interakcjonizmu symbolicznego, Szkoły Chicagowskiej, psychologizmu, socjologii humanistycznej Znanieckiego, Szkoły Frankfurckiej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z klasycznym teoriami społecznymi, począwszy od myśli społecznej starożytnych Greków po kluczowe koncepcje socjologów XIX i XX wiecznych.
Literatura podstawowa1) Adorno Theodore, Horkheimer Max, Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszczerstwo, [w:] ciż, Dialektyka Oświecenia. Fragmenty filozoficzne, w: WTS, t. tom 1, IFiS PAN, Warszawa, 2012, s. s. 138-188 2) Elias Norbert, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodniej, PIW, Warszawa, 1980, s. s. 176-197 3) Merton Robert, Paradygmat analizy funkcjonalnej w: Współczesne teorie socjologiczne, t. tom 1, Scholar, Warszawa, 2004, s. 366-375 4) Merton Robert, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PIW, Warszawa 1982, 1982, s. 121-151 5) Znaniecki Florian, Wybór pism w: Szacki Jerzy, Znaniecki,, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1980, s. 228-233, 2 6) Mead Georg, Herbert,, Zabawa, gra i uogólniony inny w: tenże: Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa, 1976, s. s. 212-247 7) Cooley Charles, Jaźń społeczna - znaczenie ja w: Mucha Janusz, Cooley, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1990, s. s. 179-205 8) Ortega y Gasset Jose, Bunt mas, PWN, Warszawa, 1989
Literatura uzupełniająca1) Szahaj Andrzej, wyd. WAiP, Warszawa, Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej - wprowadzenie, 2008r., tom 2) Szacki Jerzy, wyd. PWN, Warszawa, Historia myśli socjologicznej. Nowe wydanie, 2002r., tom 3) Ritzer Georg, wyd. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, Klasyczna teoria socjologiczna, 2004r., tom 4) Król Marcin, wyd. Znak, Kraków, Vilfredo Pareto i myśliciele pokrewni, w: Filozofia polityczna, 2008r., tom , 273-286s.
Uwagi