Języki nowych mediów

2021L

Kod przedmiotu1940S1-JNM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającesocjologia masowego komunikowania, socjologia i antropologia nowych mediów
Wymagania wstępneznajomość podstaw socjologii internetu, umiejętność analizy i syntezy problemów teoretycznych oraz praktycznych
Opis ćwiczeńnowe kody i nowe style technokultury; komunikacja społeczna w nowych mediach – główne cechy i specyfika; komunikacja elektroniczna – teksty elektroniczne, hiperteksty; język nowych interfejsów kulturowych; formy, style, operacje; selekcja informacji; nowe praktyki i sytuacje komunikacyjne w nowych mediach; narracja nowych mediów; interaktywność; główne właściwości komunikacji w nowych mediach; sposoby porozumiewania się, typy komunikacji, układy komunikacyjne, determinanty zachowań językowych i kulturowych w nowych mediach; zmiany językowe w epoce nowych mediów – nowe pisownia, leksyka, wyodrębnienie nowych gatunków tekstu; kino jako kod i przestrzeń informacji; nowy język kina cyfrowego;
Opis wykładówZajęcia z tego przedmiotu odbywają się w formie ćwiczeń, dlatego też treści wykładów nie zostaną tutaj zaprezentowane.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką nowych mediów z uwzględnieniem języków nowych mediów, jak również zmian językowych w komunikacji społecznej w nowych mediach. W związku z tym zajęcia będą zmierzać w kierunku poznania zarówno nowych form wyrazu nowych mediów, jak też sytuacji komunikacyjnych w nowych mediach (charakterystyka uczestników, tematyka i język wypowiedzi). Przykłady podawane przez prowadzącego zajęcia, jak i przygotowane przez studentów będą ułatwiać naukę i porządkować zdobytą wiedzę.
Literatura podstawowa1) Bugajski Marian, Język w komunikowaniu, PWN, Warszawa, 2007 2) Celiński Piotr, , Interfejsy. Cyfrowe media w komunikowaniu, , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2010; 3) Grzenia Jan, , Komunikacja językowa w Internecie, , PWN, Warszawa , 2007 4) Handke Kwiryna,, Socjologia języka, PWN, Warszawa, 2009 5) Podracki Jerzy (red.), Język w mediach elektronicznych, Wyd. Semper, 2008 6) Bralczyk J., Mosiołek-Kłosińska K. (red.), Język w mediach masowych, Wyd. RJP. PAN, Warszawa, 2000 7) Ling R., Donner J.,, Komórka. Komunikacja mobilna,, PWN, Warszawa , 2012 8) Lipińska Joanna, , Kultura grup dyskusyjnych w Internecie,, Wyd. Adam Marszałek, Toruń , 2008 9) Manovich Lev,, Język nowych mediów, Wyd. WAiP, 2006 10) Pisarek Walery, O mediach i języku,, Universitas, Kraków, 2007 11) Wrycza Joanna, Galaktyka języka Internetu, Wyd. Novae Res, Gdynia, 2008
Literatura uzupełniająca1) Sitarski Piotr, wyd. Rabid, Kraków, Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny reczywistości wirtualnej, 2002r., tom 2) Gumkowska Anna (red.), wyd. WAiP, Warszawa, Tekst (w) sieci. Literatura, komunikacja, społeczeństwo, 2009r., tom tom 2 3) Lalewicz Janusz, wyd. Ossolineum, Wrocław, Socjologia komunikacji literackiej, 1985r., tom 4) Gwóźdź Andrzej (red.), wyd. WAiP, Warszawa, Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, 2010r., tom 5) Ulicka Danuta (red.), wyd. WAiP, Warszawa, Tekst w sieci. Tekst, język, gatunki, 2009r., tom tom 1 6) Jonak Łukasz (red.), wyd. WAiP, Warszawa, Re: Internet. Społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, 2006r., tom 7) Jung Bohdan, wyd. WAiP, Warszawa, Wokół mediów ery Web 2.0,, tom 8) Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz, (red.), wyd. WAiP, Warszawa, Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka,, 2009r., tom
Uwagibrak