Komunikacja interpersonalna

Interpersonal communication

2020L

Kod przedmiotu1940S1-KOMI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy socjologii, Psychologia społeczna
Wymagania wstępneZnajomość relacji społecznych
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują analizę oraz interpretację tekstów źródłowych, a także aktualnych problemów opisywanych w czasopismach. Ćwiczenia zawierają analizę typowych zachowań i stereotypów w komunikacji, pozwalając studentom dokonać ich oceny i zapoznać się z sposobami ich kształtowania. 1 Komunikacja werbalna – przykłady błędów komunikacyjnych, ćwiczenia 4 2 Różnice komunikacyjne – międzykulturowe, międzypokoleniowe, międzypłciowe 4 3 Pozawerbalne komunikatory i sposoby informowania 4 4 Efektywna komunikacja w pracy zespołu 4 5 Podejmowanie decyzji zespołowych 4 6 Komunikacja pisemna 2 7 Komunikowanie za pomocą nośników komunikacyjnych 4 8 Rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych 4
Opis wykładówProgram wykładów obejmuje zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Zawiera treści dotyczące sposobów, rodzajów, zasad komunikacji. Wskazuje jak rozwijać umiejętności komunikacji i jak je wykorzystywać w życiu społecznym. 1 Komunikacja w kształtowaniu wizerunku firmy 2 2 Komunikacja werbalna i niewerbalna 3 4 Komunikacja interpersonalna, a cechy osobowościowe, znajomość siebie i innych czyli odbiór społeczny 2 5 Asertywność i empatia jako strategie w komunikacji 2 6 Kanały komunikacji w organizacji 2 7 Konflikt jako wynik zakłóceń komunikacyjnych i jego sposoby rozwiązywania 2 8 Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej 2
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania i analizowania zagadnień komunikacji interpersonalnej oraz identyfikowania szans, problemów i sposobów ich rozwiązywania w życiu społecznym.
Literatura podstawowa1) Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka , PSzB, 2006 2) Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, PSzB, 2005 3) Thompson P, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka,, 1998 4) Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkic, Astrum, 2000
Literatura uzupełniająca1) Thompson P., wyd. Zysk i S-ka, Sposoby komunikacji interpersonalnej, 1998r., tom 2) Stewart J. (red.), wyd. PWN Warszawa, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, 2012r., tom 3) Knapp M.L., Hall J.A., wyd. Astrum, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 2000r., tom
UwagiBrak