Kultura popularna i masowa

2021L

Kod przedmiotu1940S1-KPIM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dominic Strinati, 1998r., "Wprowadzenie do kultury popularnej", wyd. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 2) Antonina Kłoskowska, 2005r., "Kultura masowa: krytyka i obrona", wyd. Warszawa: Wyd. PWN, 3) Marek Krajewski, 2003r., "Kultury kultury popularnej", wyd. Poznań: Wyd. UAM, s. 207-251, 4) John Storey, 2003r., "Studia kulturowe i badania kultury popularnej", wyd. Kraków: Wyd. UJ.
Literatura uzupełniająca
Uwagi